Carieră

REZULTAT FINAL EXAMEN PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL

REZULTAT PROBA SCRISA PROMOVARE PERSONAL CONTRACTUAL

Raport final examen promovare functionar public

Rezultat final examen promovare functionar public

Rezultat proba interviu examen promovare functionar public

Rezultat selectie dosare examen promovare personal contractual

Plan interviu examen promovare_functionar public

Barem set subiecte 1_promovare functionar public

Rezultat proba scrisa examen promovare functionar public

Rezultat verif eligibilitate dosar_exampromovare functpublic

Anunt promovare personal contractual muncitori II 2024

Erata anunt referitor proba interviu

Anunt promovare inspector asistent 2024 (4)

Rezultat final examen promovare

Rezultat proba scrisa examen promovare

Rezultat selectie examen promovare personal contractual

Anunt candidatura consilier etica DJS Dolj

Anunt examen promovare personal contractual

Transfer Consilier Juridic

Raport promovarea grad, august 2020

In baza art. 476 si art. 480 din Codul Administrativ, la sediul Directiei Judetene pentru Sport si Tineret Dolj va avea loc examenul de promovare in clasă și grad profesional pentru următoarele functii:

 1. Compartimentul Achizitii Publice – Investitii – Patrimoniu – Administrativ, promovare din functia publica de Consilier Achiziții Publice clasa I Principal, in functia publica de Consilier Achiziții Publice clasa I Superior;
 2. Compartimentul Achizitii Publice Investitii Patrimoniu – Administrativ, promovare din functia publica de Inspector clasa I Principalt, in functia publica de Inspector clasa I Superior;
 3. Compartimentul Achizitii Publice Investitii Patrimoniu – Administrativ, promovare din functia publica de Referent clasa III principal, in functia publica de Referent clasa III Superior;
 4. Compartimentul Contabilitate Resurse Umane – Salarizare, promovare din functia publica de Inspector clsa I Asistent, in functia publica de Inspector clasa I Principal;
 5. Compartimentul Contabilitate Resurse-Umane – Salarizare, promovare din functia publica de Referent clasa III Superior, in functia publica de Inspector clasa I Asistent;

– proba scrisă în data de 16.03.2020, orele 11.00

– interviul în data de 17.03.2020, orele 11.00

Condițiile de participare la examenul de promovare în clasă/grad profesional:

1.Condiţii pentru examenul de promovare în grad profesional

(1) Pentru a participa la concursul sau examenul de promovare în grad profesional, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
 2. b) să fi obţinut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecţionare, seminare, conferinţe, schimburi de experienţă sau vizite de studiu, în condiţiile legii sau să fi urmat o formă de perfecţionare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 3. c) să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
 4. d) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

(2) Constituie vechime în grad profesional vechimea definită potrivit art. 424 alin. (6), precum şi cea prevăzută la art. 502 alin. (7), art. 509 alin. (5), art. 513 alin. (3), art. 514 alin. (4) şi527 alin. (3).

2.Condiţii pentru examenul de promovare în clasă

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 1. a) să dobândească, ulterior angajării, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care îşidesfăşoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfăşurareaactivităţii de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice;
 2. b) să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile prezentului cod.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la publicarea anuntului, la sediul DJST Dolj din str. Gheorghe Doja, et. 1, și vor conține în mod obligatoriu:

 1. Copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 2. Copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
 3. Formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 611 /2008, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

IONESCU IULIA ALINA

Raport final concurs promovare în grad – noiembrie 2015

Raport final concurs promovare în grad – februarie 2016

AnunțFormular inscriere concursRezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent (14.12.2016)

Anunt-inscriere concurs consilier juridic, clasa I, grad profesional asistentFormular-inscriere-concursRezultat selectie dosareRezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea postului corespunzator functiei publice vacante de consilier juridic I, asistent

REZULTAT CONTESTATIE 21 martie 2017- rezultat contestatie

Lasă un răspuns