Baze sportive

Înscriere baze sportive  omologate în Registrul Bazelor Sportive Omologate

 

Direcția Județeană de Sport Dolj vă pune la dispoziție sala C.A. Stroe, fostă Voința (lânga Colegiul Național „Frații Buzești”) astfel:

Decizie tarife Sala Sport
Ordin tarife folosire baze sportive

Ordin MS tarife folosire baze sportive

Situatie intocmita conform prevederilor art.78^2 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare

Situatie art78_2 LegeaSportului

Pentru mai multe informații vă așteptăm să ne contactați pe una din urmatoarele căi:

– tel/fax – 0251.431.806
– e-mail – [email protected]
– adresa – Craiova, str. Matei Basarab, nr. 18