Legislatie

HOTĂRÂRE nr 198/2023 privind organizarea si functionarea directiilor judetene de sport

ORDIN Nr 359 din 2022 inscriere baze sportive in Registrul bazelor sportive omologate (1)

Legea 544/2001

LEGEA nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*)

LEGEA   nr. 69 din 28 aprilie 2000 – „Legea educaţiei fizice şi sportului”

Hotarare nr. 776 din 28 iulie 2010 privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a Directiei pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti

Hotarare Nr. 775 din 28 iulie 2010 pentru modificarea si completarea HG nr.141/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANST

Ordonanta nr.15 din 14 iulie 2010 privind unele masuri de reorganizare a activitatilor de tineret si sport

Hotararea Guvernului nr.141 din 23 Februarie 2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret

Hotararea Guvernului nr. 81 din 5 februarie 2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului

Hotararea Guvernului nr.1721 din 30 decembrie 2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului

Legea nr. 4 din 9 ianuarie 2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive

Hotararea Guvernului nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva

Legea nr.321 din 22 noiembrie 2007 privind organizarea si functionarea cabinetelor de medicina sportiva

Ordin nr.1058/404 din 24 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor tehnice privind controlul medical al sportivilor, asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in cantonamentele loturilor nationale si olimpice si asistenta medica

ORDIN Nr.954/B/C din 26 aprilie 2000 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor si Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial

Ordonanta Guvernului nr.26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.240 din 24 noiembrie 2000 pentru prorogarea termenului prevazut la art. 94 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Ordin nr.307 din 26 iunie 2001 pentru aprobarea Strategiei generale de organizare si dezvoltare a activitatii de educatie fizica si sport din Romania pe perioada 2001 – 2004

LEGEA Nr.246 din 18 iulie 2005 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Ordin nr.236 din 18 mai 2006 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 130/2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport

Legea nr.221 din 22 mai 2003 pentru modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Ordin nr.149 din 7 noiembrie 2003 privind aprobarea Criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare

Legea nr.213 din 5 iulie 2005 privind respingerea Ordonantei Guvernului nr. 37/2003 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii

Legea nr.195 din 20 aprilie 2001 – Legea voluntariatului

Ordin nr.130 din 28 martie 2006 privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat si ale asociatiilor pe ramura de sport judetene si ale municipiului Bucuresti

Legea nr.171 din 2 octombrie 1998 pentru ratificarea Conventiei impotriva dopajului, adoptata, in cadrul Consiliului Europei, la Strasbourg la 16 noiembrie 1989

Legea nr.69 din 28 aprilie 2000 – Legea educatiei fizice si sportului

Legea nr.53 din 2 martie 1998 pentru ratificarea Conventiei europene privind violenta si iesirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de fotbal, adoptata la Strasbourg la 19 august 1985

Legea nr.552 din 30 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea dopajului in sport

Legea nr.551 din 30 noiembrie 2004 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Disciplina Sportiva

Legea nr.350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general

Hotararea Guvernului nr.884 din 13 septembrie 2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

Hotararea Guvernului nr.759 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport

Hotararea Guvernului nr.283 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Programului national „Miscare pentru sanatate”

Hotararea Guvernului nr.255 din 4 martie 2003 pentru aprobarea Statutului antrenorului

Hotararea Guvernului nr.116 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Actiune impotriva Violentei in Sport

Codul Civil Titlu VIII – Contractul de societate civila