Planul anual de achiziţii 2017

 PLANUL ANUAL DE ACHIZIŢII 2017

D.J.S.T  Dolj

Titlul 20 : BUNURI ŞI SERVICII

Art.20.01.03”Încălzit, iluminat, forţă motrică”

Nr. crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fara TVA EURO fara TVA VALOARE cu TVA
1. Distribuţie gaz 65210000-8       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Georgeta Ţugui
2. Distribuţie energie electrică 65300000-6       achizitie directă CEZ martie-decembrie 2017 Georgeta Ţugui
  TOTAL   146134,45 31976,90 173900      

 

Art.20.01.04”Apă, canal şi salubritate”

Nr. crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fara TVA EURO fara TVA VALOARE cu TVA
1. Distribuţie apă şi servicii conexe 65100000-4       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Georgeta Ţugui
2. Servicii de evacuare a deşeurilor şi a apelor reziduale de eliminare a deşeurilor,de igienizare  şi mediu 90000000-7       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Georgeta Ţugui
  TOTAL   25179,83 5509,81 29964      

 

Art. 20.01.08 “ Poştă ,telecomunicaţii,radio-tv,internet”

Nr. crt Obiectul ontractului Cod CPV Valoare estimativă Procedură Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitata
LEI fără TVA EURO fără TVA VALOARE cu TVA
1. Servicii de telefonie fixă 64211000-8       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Origen Staicu
2. Servicii de telefonie mobilă 64212000-5       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Origen Staicu
3. Serviciu de internet (mobil şi fix) 72400000-4       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Origen Staicu
4. Servicii poştale 64110000-0       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Origen Staicu
  TOTAL   14033,61 3070,81 16700      

 

 

 

Art.20.01.30 “Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi functionare”

Nr.crt Obiectul contractului Codul CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1. Servicii de reparare şi întreţinere a automobilelor din dotare 50112000-3       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Smarandache Vasile, Corbeanu Marian, Trita Ion
2. Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de climatizare 50532000-3       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Guna Mariana, Corbeanu Marian
3. Servicii de reparare şi întreţinere  a centralelor termice 50720000-8

 

      achiziţie directă martie-decembrie 2017 Bucica Angel
4. Servicii de dezinsecţie şi deratizare 90921000-9       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Corbeanu Marian, Guna Mariana
5. Servicii de asistenţă tehnică pentru contabilitate 71356200-0       achiziţie directă martie-decembrie 2017 birou contabilitate
6. Servicii de reparare şi întreţinere a faxurilor  ,a fotocopiatoarelor şi a imprimantelor 50314000-9

50313100-3

50313200-4

      achiziţie directă martie-decembrie 2017 Vaduva Carmen
7. Servicii de transmisie programe de televiziune (abonament cablu TV) 64228100-1

(2)

      achiziţie directă martie-decembrie 2017 Vaduva Carmen
8. Alte cheltuieli pentru întreţinere şi funcţionare 45212290-5       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Guna Mariana, Corbeanu Marian
  TOTAL   96962,18 21217,10 115385      

 

20.06. Deplasari,detasari,transferuri=4500

Art.20.06.01”Deplasări interne, detaşări, transferări”

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimată pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1. Cheltuieli cu deplasările interne 60420000-8

60000000-8

      achiziţie directă Ianuarie-decembrie 2017 Gina

Cojocaru

  TOTAL   3781,51 827,46 4500      

 

 

 

Art.20.25 “Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului”

 

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimate

Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
1. Servicii de consultant şi reprezentare juridică 79110000-8       achiziţie directă ianuarie –decembrie 2017 Director
  TOTAL   3781,51 827,46 4500      

 

Art. 20.30  = 5516 lei

Art.20.30.01 Reclama si publicitate

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
1. Reclama si publicitate 22462000-6

 

79341000-6

      achiziţie directă Ianuarie-decembrie 2017 Gavan Daniel

Neamtu Diana

  TOTAL   937,81 205,21 1116      

 

 

Art. 20.30.03 ”Prime de asigurare non-viaţă”

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
1. Servicii de asigurare non-viaţă 66511000-5       achiziţie directă Ianuarie- decembrie 2017 Gina Cojocaru
  TOTAL   1680,67 367,76 2000      

 

Art.20.30.30.” Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii”

 

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
1. Rovignete, Alte cheltuieli  cu bunuri şi servicii 22453000-0, 45212290-5       achiziţie directă martie-decembrie 2017 Gina Cojocaru
  TOTAL   2016,80 441,31 2400      

 

 

 

 

Titlul 20: Bunuri şi servicii =538800

Art.20.01 Bunuri si servicii =464299

Art. .20.01.01 “Furnituri de birou”

 

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoană abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
1. Hârtie pentru fotocopiatoare

Articole de papetărie şi alte articole din hârtie

30197643-5

 

30199000-0

     

 

 

Achiziţie directă SEAP martie-decembrie 2017 birou achiziţii
2. Registre,registre contabile şi alte articole imprimate de papetărie din hârtie sau din carton 22800000-8       Achiziţie directă SEAP martie-decembrie 2017 birou achiziţii
3. Cartuşe de cerneală

Caruşe toner

30192113-6

 

30125100-2

      Achiziţie directă martie-decembrie 2017 Carmen Văduva
  TOTAL   3865,54 845,85 4600      

 

 

 

 

Materiale pentru curăţenie 20.01.02.

 

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
01 Materiale pentru  curaţenie 39831240-0       Achiziţie directă SEAP Ianuarie-decembrie  2017 Mariana

Gună

  TOTAL   65226,89 14272,84 77620      

 

Piese de schimb 20.01.06.

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
01 Piese de schimb 34300000-0       Achiziţie directă SEAP Ianuarie-decembrie 2017 Marian Corbeanu, Trita Ion, Smarandache Vasile
  TOTAL   5277,31 1154,77 6280      

 

 

Bunuri si servicii 20.01.05

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
01 Carburanti si lubrifianti 09132100-4       Achiziţie directă SEAP Ianuarie-decembrie 2017 Mariana

Gună

  TOTAL   5672,26 1241,19 6750      

 

Bunuri si servicii 20.01.07

 

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
01 Transport 60172000-4       Achiziţie directă SEAP Ianuarie-decembrie 2017 Mariana

Gună

  TOTAL   1680,67 367,76 2000      

 

 

Art. 59 Alte cheltuieli = 344815

Art.59.22 Actiuni cu character stiintific si social cultural

Nr.crt Obiectul contractului Codul CPV Valoare estimativa Procedura Date estimate pentru initiere / finalizare contract Persoana abilitata
LEI fara TVA EURO

fara TVA

Valoare cu TVA
1. Actiuni cu character stiintific si social cultural           Gavan Daniel

Milu Mihai

Oprescu John

 
  TOTAL   289760,50 63404,92 344815      

 

 

Art. 20.02 Reparatii curente = 54000

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimate pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fără TVA

VALOARE cu TVA
1. Reparatii curente 45453100-8     54000 achiziţie directă   Guna Mariana, Corbeanu Marian
  TOTAL   45378,15 9929,57 54000      

 

 

 20.05. Bunuri de natura obiectelor de inventar = 10085

 

Nr.crt Obiectul contractului Codul CPV Valoare estimativa Procedura Date estimate pentru initiere/finalizare contract Persoana abilitata
      LEI fara TVA Euro fara TVA Valoare cu TVA      
1. Uniforme si echipament

20.05.01

  2521 551,64 3000 Achizitie directa februarie/

Decembrie 2017

Guna Mariana
2. Lenjerii si accesorii de pat 20.05.03

20.05.03

  4033,61 882,62 4800 Achizitie directa februarie/

Decembrie 2017

Guna Mariana
3. Alte obiecte de inventar

20.05.30

  4441,17 971,81 5285 Achizitie directa februarie/

Decembrie 2017

Guna Mariana

 

Art.20.11 Carti ,publicatii si material documentare

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimată pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1. Carti,publicatii si material documentare 22113000-5

22462000-6

22200000-2

22100000-1

      achiziţie directă Ianuarie-decembrie 2017 Diana Neamtu,Camelia Balutoiu
  TOTAL   3361,34 735,52 4000      

Art.20.13. Pregatire profesionala

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimată pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1. Pregatire profesionala 80511000-9       achiziţie directă Ianuarie-decembrie 2017 Director/Dana Popa
  TOTAL   16806,72 3677,61 20.000      

 

 

Art.20.14. Protectia muncii

Nr.crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimată pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1. 71317000-3

98300000-6

Serviciu de consultant in protectia contra riscurilor

Servicii diverse

      achiziţie directă Ianuarie-decembrie2017 Corbeanu,Marian

Guna Mariana

  TOTAL   3361,34 735,52 4000      

 

 

 

 

 

Art.20.01.09. Materiale si prestari servicii cu character functional

Nr. crt Obiectul contractului Cod CPV Valoarea estimativă Procedura Data estimată pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1.                
  Total   26134,45 5718,69 31100      

 

Cheltuieli de capital cod 71+72+75

71.01. Active fixe (inclusive reparatii capitale)

Nr.

crt

Obiectul contractului Cod CPV                Valoare estimativa Procedura Data estimată pentru iniţiere/finalizare  contract Persoana abilitată
LEI fără

TVA

EURO

fara TVA

VALOARE cu TVA
1 Reparatii acoperisuri 45261910-6 257069,94 56251,63 305913,24   Martie-noiembrie 2017 Corbeanu Marian
  Total              

 

 

  • Euro este calculat la valoarea de 4,57/ 1 euro ,curs BNR din data  de  31.05.2017

Director executiv ,                                                     Compartiment  financiar- contabilitate,

Alina Ionescu                                                                               Gica Cojocaru,

                                                                                                           Mariana Neamtu

Întocmit,

Birou achiţii publice -Daniela Maţenco

                                                                                                         Ema Negreanu

2 exemplare

Leave a Comment